Folder

Omslutning

Første princip

ARCHITECTURE

TEXTILE

ACOUSTICS

 

 

SEE

 

SOUND ABSORPTION

 

TENTS

 

RESEARCH

 

ATELIER

 

CONTACT

 

Folder

 

Målet med undersøgelsen 'Folder' var at finde ud af, hvordan tekstil kan foldes til sfærer.

Det viste sig at tekstilets kæde- og skudretning er meget afgørende for hvordan tekstilet kan foldes,

og resultatet blev en sfære bestående af næsten parallelle folder.

 

 

 

 

 

Konkav / konveks

Andet princip

Stjerner

Tredie princip

Parallelle folder

Fjerde princip

Prøver 1:1

 

Prototype 1