Pleated Sound

ARCHITECTURE

TEXTILE

ACOUSTICS

 

 

SEE

 

SOUND ABSORPTION

 

TENTS

 

RESEARCH

 

ATELIER

 

CONTACT

Pleated Sound Foto: STAMERS KONTOR

Lydabsorberende panel

100 % PVDF. Længde: 380 cm, højde: 160 cm

Pleated Sound Foto: STAMERS KONTOR

Udsnit med lys

Pleated Sound Foto: STAMERS KONTOR

Arkitektonisk lydabsorption

 

Pleated Sound

 

Pleated Sound er et panel af lydabsorberende tekstil, der er foldet og fikseret med syninger sådan at panelet får form som et blafrende banner, fastfrosset midt i en bevægelse.

 

Både panelets lydabsorberende virkning og dets lighed med et blafrende banner kan skabe rum. Lydabsorption kan auditivt opleves som rumdannende fordi absorptionen af lyd skaber en auditiv oplevelse, der svarer til den auditive oplevelse af et åbent vindue – i begge tilfælde forsvinder lyden (Long, 2006). Arkitektonisk set er et åbent vindue en væsentlig udvidelse af rummet men det åbne vindue, der skabes af auditive sanseindtryk, kan kun opleves netop auditivt – rummet er ikke fysisk tilstedeværende. Imidlertid kan den auditive oplevelse understøttes af det blafrende banners visuelle udtryk, som kan fremkalde associationer til det ubegrænsede rum udenfor, hvor vinden blæser og lydbølger ruller uhindret over landskabet.

 

Pleated Sound består af et tekstil, der i sig selv er lydabsorberende. Lyd absorberes i tekstil når tekstilets fibre og tråde ligger netop så tæt at de svingende luftmolekylers energi omdanner til varme gennem friktion (Delaney & Bazley, 1970). Lyd tekstiliseres på den måde helt konkret – den bliver til (opvarmet) tekstil.

Panelets lydabsorberende virkning forstærkes af bannerets bølger og folder, som imidlertid også afgøres af tekstilets materialitet. Særlig tekstilets stivhed og fleksibilitet har stor betydning for hvordan det kan formgives. At tekstilet formgives sådan at det forestiller et andet tekstil er en yderligere tekstilisering af det lydabsorberende tekstil.

 

Pleated Sound er et forsøg på at trække vejrets poesi ind i vores huse.

 

 

 

Open Window Unit

 

Pleated Sound er et forsøg på at udvikle lydabsorptionens arkitektoniske potentiale, sådan at lydabsorption bliver et arkitektonisk parameter, der, lige som lys og materialeoverflader, kan medvirke til at danne sanseligt nuancerede rum.

 

Lydabsorptionens arkitektoniske potentiale er forholdsvist uudforsket, men opstår af den måde hvorpå vi auditivt opfatter lydabsorptionen. Lydabsorption ‘lyder’ ligesom et åbent vindue - lyden forsvinder, hvilket blev konstateret af W. C. Sabine i 1898. Som konsekvens heraf, kaldte han enheden til angivelse af lydabsorption for ‘Open Window Unit’.

 

Open Window Unit var et akustisk begreb, men arkitektonisk forstået lyder begrebet som en betegnelse for rumdannende enheder. Denne arkitektoniske tolkning giver især mening i et senmodernistisk perspektiv, hvor grænsen mellem ude og inde er afgørende. Et ’åbent vindue’ billedliggør meget præcist denne rumopfattelse, hvor længslen efter uderummet er omvendt proportional med graden af ophold indendørs.

 

’Open Window Unit’ kan forstås som et begreb til beskrivelse af lydabsorptionens arkitektoniske potentiale. Umiddelbart fungerer begrebet dog kun ifht. en auditiv perception af arkitekturen, idet lydabsorption ofte er tilstede i form af et relativt bastant og omfangsrigt materiale og ikke som reelt åbne vinduer, som både auditivt og visuelt fungerer som rumudvidelser.

 

Det blafrende banner er et bud på hvordan et relativt bastant og omfangsrigt materiale også visuelt kan fungere rumdannende, idet banneret kan skabe associationer til uderummet og måske på den måde understøtte den auditive fornemmelse af rum. Banneret er et bud på hvordan et lydabsorberende materiale kan give samstemmende auditive og visuelle sanseindtryk om et imaginært rum, der kan nære drømmen om uderummet. Som betegnelse for lydabsorberende elementer, der også visuelt danner rum, genintroduceres hermed begrebet Open Window Unit.