Tegnestuen

ARCHITECTURE

TEXTILE

ACOUSTICS

 

 

SEE

 

SOUND ABSORPTION

 

TENTS

 

RESEARCH

 

ATELIER

 

CONTACT

Tegnestuen

Under arbejdet med de lydabsorberende lamper Orkanøjne

 

Tekstile Rum

 

Tegnestuen Tekstile Rum blev etableret i 2012 og ejes og drives af mig, Cecilie Bendixen. Tegnestuen udvikler og fremstiller tekstile rum af forskellig art - lydabsorberende konstruktioner, lysskærme, rumadskillelse og vejrskærme -

i samarbejde med relevante sparringspartnere, rådgivere og producenter. Tekstilerne formgives til praktisk og æstetisk anvendelse i private og offentlige sammenhænge men også - i mere eksperimenterende udgaver - til udstilling.

 

 

Tegnestuens fokus er oprettelse af rum, og til dette formål anses tekstil som et ideelt materiale: Tekstil danner en flade, som næsten kun er til stede i planets to dimensioner, og på den måde udgør tekstilet næsten ikke et materiale men udelukkende en afgrænsning af rummet. Det tekstile rum etableres således næsten uden sin modsætning, men nødvendighed, materialet.

 

 

Jeg er uddannet arkitekt og har i mange år arbejdet med formgivning af tekstile rum i form af 'rum i rummet', overdækninger, skærme mm. Fornemmelsen af rum i disse konstruktioner baserer sig på visuelle og haptiske (berøringsmæssige) indtryk.

 

 

Med mit nyligt afsluttede Ph.D. studie (2013) af hvordan tekstil kan formgives og placeres for samtidigt at absorbere lyd og fungere arkitektonisk, udbygges mit virkefelt til også at omfatte rumdannelse via auditive sanseindtryk.

 

 

Tegnestuen har base i bygninger i Askov - den tidligere Spindegaard, hvor Paula Trock og siden Hanne Vedel farvede, spandt og vævede de fineste uldgarner og tekstiler.