Efteraarsstorm
Efterårsstorm


Hvordan interagerer vinden med presseningen?


Hvilke former opstår?


Hvordan føles det?


Eksperimenterne i efterårsstormen ledte bl.a. til værket Vindposer.